Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
VAN DANIEL. 87
Van dezen aard nu wss ook de ziekte van Nebucad'
vczor, en uit tioofdè van zijnen beestaclitigen (laat,
weigerde hij alle wasfchingèn en reinigingen; zoodat
zijn haar en zijne nsgelen tot eene buitengewone
lengte aangroeiden.
Jan. IVIaar liep hij buitèn in het veld , zoodat elk
hem konde zien ?
Braafh, Wel neen, Jan! Toen de razernij hem
het eerst aankwam, za( men hem in eene der kamers
van het koninklijke paleis hebben opgefloten, en, wan-
I neer hij fomtijds woedende vlagen had, misfchien met
ketenen of touwen vastgebonden hebben; maar toen
men ondervond, dat door die opfluiting zijne kWaal
hoe langer hoe meer verergerde, zal men, op raad
der geneesheeren, en misfchien ook op aanraden
van Daniël, zijne verwilderde neiging meer opge-
volgd, en hem in de koninklijke diergaarde, onder
en bij de tamme dieren , geplaatst hebben, alwaar hij
onder het opzigt van eenige zijner hovelingen, veilig
loopen kon, zonder aan verachting, mishandeling of
andere onheilen bloot te ftaan.
Karei, Maar dat gras eten. Oom; Ik heb wel eens
gehoord, dat het gras niet gaar kan gekookt, en dus
ook niet kan gegeten worden.
B r a a fh. In de wezenlijke verbeelding, dat hy een
lieest was, zal hij zeker op handen eu voeten gekro-
pen hebben, en, hoe zeer hec gras een ongefchikt
vocdfel voor dcMi mensch is, kan echter de verhitte
1' 4 ver-