Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
84 de geschiedenis vandaniel.'"
Braafh. Terwijl deze trotfche taal nog op de
lippen des hoogmoedigen korinps was, kwam er eene
Hem uit den hemel, welke hem toeriep: „(/, o koning
„Nebucadnezar! wordt aangezegd, dat uw rijk
„ u ontnomen is; gij zult, uit de menfchehjke zamenle-
„ ving verjloten, uw verblijf hebben onder het veldge-
„dierte, en gras eten als een rund: dus zult gij zeven
„ bepaalde tijdperken doorbrengen , tot dat gij erkent,
„dat de Aller hoogde de opperheerfchuppij heeft overi
„ alk koningrijken, en die fchenkt aan wien Hij wil."
En op dien zelfden oogenblik werd dit vonnis aan hemi
uitgevoerd. Hij werd uit de menfehelijke zamenleviug
verftoten, at gras als het rundvee, zijn ligchaam werd
door den dauw des hemels bevochtigd, zijn haar
groeide als vederen van eenen arend en zijne nagelen
als lange vogelklaauwen.
Willem. Zoo toegetakeld, geleek hy meer naar
eenen wildeman, dan naar eenen koning.
Braafh. Spot niet, IVilleml maar leer er uit,
wat God van eenen mensch , zelfs van den magtigften
koning, maken kan, en hoe diep fomt^ds de hoog-
moed vernederd wordt.
Jan. Fader'. Karei en ik hebben over dit voorval
nog al zoo iets te vragen; want de zaak is zoo geheel
bijzonder.
Karei. Ja, Qoml a's het u niet te lasii^ wordt,
onze nieuwsgierige vragen te heartvvooióedan wen-
fchen wij van deze zonderlinge zaak wel iets metr te
weten. Braafh.