Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
VANDANIEL. 83
\,lbevalle! vergoed uwe miidnden door regtvaardigheid
„ te oefenen, en uwe onregtv aardt ge daden , door gunste
bewijzen aan ellendigen, misfchien zal dan uw geluk
„ en voorfpoed nog blijven voortduren.^''
Jan Hacide nu Nebucadnezar Daniels raad nog
opgevolgd, hoe gelukkig zoude het voor hem ge»
weest zijn!
Braafh. Dat is waar, Jan! echter deed hij het
liet; want na verloop van twaalf maanden, wandelde
lij eens op het platte dak van zijn koninklijk paleisi
fn verlustigde zich in de befchouwing van zijne prach-
ige hoofdllad ....
Willem. Dat was immers geen kwaad, Vader!
Braafh. In het geheel niet, IVilkm! doch luister
erder. Onder het aanfchouwen van Babels booie
nuren, paleizen en torens, kwam de trotschheid en
oogmoed bij hem hoven, en vol zelfverheffing riep
ij uit: „Z«> daar het magtige Babel, hetwelk ik tot
eene koninklijke hofjlad, door mijn ongemeen vermo-
gen , heb gebouwd, tot een gedenkjluk van mijne groot-
heid en heerlijkheid!'^
Karei. Foei! welk eene trotfche taal! welk eene
ugenl hij had immers Babel niet gebouwd.
Braafb. De eerfte grondflagen had hij wel niet
elegd; maar hij had deze ftad zeer veel uitgebreid,
oor prachtige gebouwen en kunstwerken verfraaid ,
1 tot de aanzienlijkflie ftad der wereld verhever.
Mietje. Maar wat gebeurde er toen, Fader?
1' 2 Braafh.