Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
8» be geschiedenis
oordeeling des konings behelsde. Nebueadnezar moe-
digde hem intusfchen aan , om manr te zeggen, wat hij
dacht. Hierop antwoordde Daniël-. „O, mijn vorst!
^dat deze droom paste op uwe vijanden, en deszelfs
^uitlegging op uwe hateren! De groote en hooge
^ boom, dien gij gezien hebt, zijt gij , o koning I De
^nederdalende wachter is een heilige uit den hemel. De
„(tem van dezen hemelbode is de ontdekking van het
jjbeiluit des Allerhoogften, omtrent hetgene mijnen
„ Heere den koning overkomen zal. Want gij zult,
^ uit de menfchelijke zamenleving verfioten, uw verblijf
^ onder de beesten hebben. Gij zult het gras eten als
^een rund, en bevochtigd worden door den dauw des
^ hemels. Op deze wijze zult gij zeven bepaalde tijden
„ doorbrengen , tot dat gij erkentdat de Allerhoogjle
y^de opperheerfchappij heeft over alle aardfche koning-
„ rijken, en die geeft aan wien Hij wil. En dat er bevo-
„ len werd, dat men den Jlam met de wortelen van dien
„boom in den grond zoude laten blijven, beteekent, dat
a, het koningrijk voor u bewaard zal blijven, en u we-
„dergegeven worden, zoo dra gij erkent, dat God in
„den hemel over alles regeert."
Karei. Men zou zeggen, hoe durfde Daniël heva
dat vonnis bekend maken.
Braafh. De ge:rouwe dienaar van God moet, in
het volbrengen van zijnen last, niemand ontziet.» De
profeet voegde er daarom met alle vrijmoedigheid
deze vermaning bij: „O, koning ! dat mijn raad u
„be'