Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
van daniel. 86
„ nestelde in zijne takken; ja al het menschdom werd
„ van hem gevoed. Doch op het ot.voerzienst {kwam er
„een wachter, een hdlige , uit den hemel nederdalen,
„die met eene flerkeflem uitriep: Houwt dien boom om,
„kapt zijne takken af, flroopt zijn loof en verßrooit zijne
„ vruchten. Dat het gedierte van onder hem , en de vogels
„van zijne takken weg vlieden. Maar laat de ftam
„met de wortels in den grond, umflaat hem met ijzeren
„ en koperen banden. Dat het gras hem begroeije. Laat
„hem door den dauw des hemels bevochti«d worden, en
dat hij, gelijk de beesten , deel hebbe aan de planten,
die in het veld wasfen. Dat hij zijn menfch nverfland
„verlicze-, hem worde een becstenverfland gegeven, en
„dat alzoo zeven bepaalde tijäperktn over hem verloo-
„peii; opdat alle levenden erkennen, dat de Allerhoogße
„de oppiiheerfchappij heeft over alle koningrijken der
„ aarde, fchenkende die aan wien Hij wil, zelfs aan
„den gerift^flen der mer.fcben." Ziet daar, kinderen}
hetgene Neiucadnezir in Z'jncn droom gezien en ge.
hoord heeft.
Antje. Al wederom een zonderlinge droom,
Oom! Hoe leide Daniël denzelven nu uit?
Braafh. Daniël ontftelde en verfchrikte zeer, toen
hy den droom gehoord had, en bleef eenen geruimen
lijd in diepe gedachten fprakelooi voor den koning
ftaan.
Willem. En waarom dat. Vader?
Braafb. Omdat deze droom het vonnis der ver,
F oor»