Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
VANDANIEL. 79
\
ilaat j dan zal u de ondervinding ( de beste ieermecs-
teres) doen zien, dac fpottende raenfclien nooit de
Bijbelleer, zuiver, zoo ais zij er ftaat, maar altijd
verminkt en verdraaid, met aflatingen en bijvoegingen
voorftellen, en dat dus hunne laffe fpocternij niet de
minste aandacht verdient,
. Mietje. Zal Vader ons nu verder vertellen ?
Braafh. Ja, Mietje! luister maar. De Heer open-
baarde in eenen zeer merkwaardigen droom, die door
Daniël werd uitgelegd, aan den hoogmoedigen Nebu-
cadnezar zijne aanftaande diepe vernedering.
Willem. Had hij dan wederom eenen droom , Fadei f
Ka-rel. En fpeelde hij nu weer dezelfde rol als te
voren, Oom?
Braafh. Neen, Karei! hij had wel eenen nieuwen
droom, maar hij liet aanftonds zijne geleerden bij zich
roepen, verhaalde hun zeer omftandig zijnen zonder-
lingen droom, en begeerde, dat zij hem denzelven
zouden verklaren.
Willem. Nu zij den droom wisten, konden zij,
den bijgeloovigen koning gemakkelijk wat wijs maken.
Braafh. Zij waren thans edelmoedig genoeg, om
openlijk voor den koning te belijden, dat zij dezen
droom niet konden uitleggen. Nu liet de koning Da-
riél roepen, en na hem den droom verhaald te heb-
ben, begeerde hij de beteekenis te weten, die hem
Daniël opk aanftonds zeide.
Jan. Maar, Fader! waarom liet hy Daniël niet
aanftonds roepen? Hij wist immers, dat die meer kon,
dan de andere geleerden, Braafh.