Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
VANDANIEU 77
Braafh. Ik denk, zoo om en bij de vierenveertig
aren. Maar na hec uitbreiden van zijn rijk, en de on-
lerwerping van vele landen en volken, werd Nebu-
•adnezar trotsch en hoogmoedig, en woonde, om-
ingd van eenen verblindenden luister, in zijne prach-
:ige hoofdftad , BabeU Maar nu gebeurde er zeer on-
ï rerwachts iets bui:engewoons, hetwelk voor dezen
Totfchen koning eene geheele verandering van ftaac
;e weeg bragc.
Willem. Daar gaat hij! Ik heb het wel gedacht?
K^ij hebben hec in onzen leeftijd ook zoo gezien.
Mietje. Werd hij overwonneu en gevankelijk
iveggevoerd, Fader?
Braafh. Neen, Mietje! dat niet.
Karei, Misfchien werd hi] verraderlijk om het
even gebragt.
Braafh. Ook'niet, Karei!
Antje. Welligt werd hij^afgozct eu een andor ia
ijne plaats aangefteld.
Braafh. Dit was ook het geval niet, A-aje!
Jan. 01 ik weet hec: hij veranderde in een' Os.
Karei. Wel Jan! Iioe komt gij ap die gedschie?
len mensch zou in een' Os veranderen. Nn, dac is
ivaarlijk om te lagchen.
Jan. Lach niet. Karei! Ik hoorde onlangs eens
emand zeggen.: „Inden Bijbei ftnan al zonderhn?e
„dingen, die haast niemand gelooven kan. Bij voor-
beeld : dac Ncbucadnezar in eenen oi veranderde
Braafh.