Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
r4 de CE<CHlEDïNtï
niël niet vallen kon. Maar hoe denkt Antje över die
geval ?
Antje. Misfchien heeft de köning DaHiël o^ z^rt
verzoek ontflagen, omdat hij toch veel van hem hield.
Braafh. Met die gedachte kan ik mü ook niet
vereenigen, Antje! Maar heefc onze Mietje ook iets
t; zeggen?
Mietje. Ik ben , met onzen Jan, van gedachten,
dat Daniël er niet bij geweest is. Hij kan wel juist
op dien tijd uit de ftad geweest zijn, om eenige za-
ken voor den koning te verrigten.
Karei. Neen, Mietje! de koning had al zljiue
ambtenaren ontboden, en dus had Daniël voor dien
korten tijd in de ftad moeten komen.
Braafh. Gg hebt er allen nogal vrij wel op nage-
dacht; echter kan ik er u met zekerheid niets van zeg^
gen , dewijl de gefchiedenis zelve , in dit geval, van
Daniël zwijgt. Zeker is hij e# niét bij tegenwoordig
geweest, anders ware hij gewis in het geval van zijne
vrienden betrokken geworden; want hij zoude, eVeti
min als zij, ten gevalle van den koning, of uiÉ vrees
voor zijne dreigementen, z^ne Godsdianst verzaakt,
en den afgod gehuldigd hebben. Het kan ieer wel
zijn, dat hij wezenlijk Ziek is geweést; dit kon hem,
op de getuigenis van eenen geneeskundigen, bij
den koning en zijne hovelingen buiten alle verden-
king ftellen. Maar dewijl de zaak onzeker is , moe-
ten wij ons met onze godaiie gisfingen vergctjoegen.
An t.