Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
DKGEtCHiËOENIS
Antje. mit,milem?
B r a a fh. Luistert verder, kinderen! Nebucadnezar
zag met vertoornde blikken de uitvoering van dit von-
nis; bij brandde van fpijt. Nooit had het nog ie-
mand van zijne onderdanen durven wagen, om hem
tegen :e fpreken, en zijne bedreigingen te verachten.
Dit was bij hem eene misdaad, welke, anderen ten
voorbeelde, op het ftrengfte moest geftraft worden.
Doch op eens ontftelde deze trotfche koning, eri
driftig van zijne plaats oprijzende , vroeg hij met ver-
baasdheid aan de nevens hem ftaande hovelingen:
„ Hebben wij niet drie mannen gebonden in het vuur
„geviorpen? En op hun antv/oord , dat dit zoo was,
vervolgde de ioning j „ li zie echter met verbazing vier
„mannen, vrij en los, midden in het vuur: zij zijn
„zonder eenig letfel, en de vierde heeft het voorkomen
„ah een zoon der goden^ Met een trad hij voor de
benedenfte opening van den oven, en riep met eene
groote ftem : „ Gij, Sadrach, Mefach en Abednego 1
„dienaars van den hoogßen God t komt, flapt uit f"
Op dit bevel gingen deze jongelingen uit het midden
des vuuts, en plaatsten zich voor het aangezigt des
konings. Nu kwamen al de hofbedienden bijeen,
fchaarden zich rondom hen, bezagen deze menfchen
van onder tot boven, en tot hun aller verwondering
bemerkten zij, dat het vuur hunne ligchamen niet be-
fchadigd had, dat het haar van hunne hoofden niet
gezengii was, hunne bovenklcedercu niets verande.d
wa-