Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
VANDANIEL. 69
„wij vereeren, is magtiggenoeg, om ons in dtn branden'
„den vuuroven te beveiligen. Ja, Hij zal ons van
„ uwe wagt, 0 koning ! verlnfen; en gebeurt dit niet,
„wij verklaren desniettemin, 0 vorst! dat wij uwe go-
„ den niet vereeren , noch het door u opgerigte gouden
„beeld zullen aanbidden" Merkt eens op, kinderen !
welk eene vrijmoedigheid! welk een geloofsvertrou-
wen op Gods magt en bij (land in deze vrienden
van Daniel! Doch nu ontftak Nebucadnezar in voll»
j woede, en hij gebood, den oven zevenmaal heeter
te ftoken, dan men anders gewoon was te doen; te-
vens gelastte hij aan de fterkste mannen zijner l^f-
wacht, om deze drie jongelingen in hunne onder- en
bovenkleederen te binden, en hen zoo in bet midden
van het brandende vuur te werpen.
Mietje. En dit gefchiedde zonder tegenfpreken,
'Vader f
Braafh. Op denzelfden oogenblik werd dit ftraf-
vonnis ukgevoerd; en, wijl des konings bevel zoo
aandrijve-d, en de oven zoo buitengemeen heet ge»
ftookt was, verflikte en verbrandde de uitflaande vlam
de foldaien, welke deze mannen opgenomen, en in
het midden van den oven geworpen hadden.
Antje. Ach, die arme menfcheji! welke eenen
ijsf.'lijkcn dood! en dat om hunne Godsvrucht.
Willem. Zij verbrandden immers niet, Antje!
E 3 A n t-
(»jllcbr, Xl!34.