Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
68 de geschiedenis
aanftonds voor den koning gebragt, en eenige Cbaldeeuw^
fche vorsten getuigden tegen lien. „Okoningr zeiden
zijt leef eeuwig! Deze Joodje he wannen, die door
„ u in het bewind van het landfehap Babel gefield zijn ,
„ deze Sadrach, Mefach en Abednego , hebben op u,
„ O vorst! geen acht gegeven. Zij vereeren uwe goden
„niet, en bidden het gouden beeld niet aan, hetwelk gij
^hebt laten oprigten-''' Op deze befcbuldiging werd
Nebucadnezar in hevige woede ontftoken , en (prak op
eenen dreigenden toon tot hen: „Is het met opzet, gij
„ Sadrach, Mefach en Abednego! dat gij mijne goden
„ niet wilt vereeren, en het gouden beeld niet wilt aan.
„ bidden ? Of zijt gij nog bereid, om, op het herhaal-
„ de hooren der muzijktuigen , neder te vallen, en
„mijn opgcrigte beeld te aar.bidde» ? Indien gij dit
„blijft weigeren, zult gij in dezen oogenblik in den
„ brandenden vuuroven geworpen worden; want wie is
„de God, die u uit mijne magt ver lot/en zoude?'*
Antje. Foei! welk eene trotfche taal! Wist bij
dan niet, dat God almagiig is?
Braafh. Wel eene trotOrhe en hoogmoedige taal ,
mijn kitïd! en tevens eene onteering van den waren
God. Zoo bezondigt zich de mensch, die door
zijne woeste driften geregeerd wordt. Ondertusfchen
bleven deze drie jongelingen getrouw aan hiinne be-
lijdenis , en zeiden met eene edele vrijmoedigheid tot
den koning : „Het kan ors niets haten, dat wij uhier-
„frp arJWuorder.. Moet het zm weten , onze God, dim
„wij