Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
vandaniel. 72
Braafb. De overige inftrumenten heeten ./»ffl^a.
^«B, pfalters enfymfoniän. Het zijn, bij ons, gelieei
onbeltende fpeelcuigen. De fambuke was een Syrisch
fpeeitnig, met viijr fnaren, dat door de vrouwen werd
befpeeld. De pfalter was eai inlirument, dat veel
overeenltomst met den citer had. En de fymfonie
was. volgensfümmigen, eene dwarsfluit; doch , naar da
meening van anderen, een trommel, aan wederzijden
met vel befpannen, waarop met roeden geflagen werd.
Jan. Werd nn dit zonderling bevel van Nebucad-
riexar van allen gehoorzaamd, Fader?
Braafh, Zoodra de geheele menigte, welke in de
vlakte vm- Dura vergaderd was, het geklank der fpeel-
tuigen hoorde, vielen zij allen neder, en aanbaden het
opgerigte beeld.
Antje. Dat verwondert mij geenszins, Oot»f
want niemand zoude begeerig zijn, om inden bran-
den vuuroven geworpen te worden,
Braafh. En evenwel hadden Daniëls vrienden ,
Sadrach, Mefach en Ahednego, die ook op dit veld
tegenwoordig waren, moeds genoeg, om, met ver-
achting vsn 'skonings bedieiging, te weigeren, het
afgodsbeeld te aanbidden; want toen ds ganfche fchaar
der vorsten nederviel en aanbad, bleven zij flnan, zon-
der de minste teekenen van eerbied te betoonen.
Mietje. Die ongehoorzaamheid zal hun , vrees
ik, flecht bekomen zijn. ^
Braafh. Zij werden na den afloop der plegtiglieid
E i aan-