Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
&5 decescpiedenis
Mietje. Was Nibucadnezar cr zelf oolc bij'.
Vader?
B r a a f li. Ja zeker, Mietje! Hij verfclieen Iiier in zijne
koninklijke pracht, en de duizenden zijner Haven wacht-
ten met ftillen eerbied op hem. Op eens riep een
heraut met groote ftem ■ „ Aan u, o volken, en natiëri
„van alle talen! wordt hiermede bekendgemaakt, dat,
M aiodra de trompetten, fluiten , citers, fainbuken, pfah
pterst fymfoniën en andere muzijktuigen zfch laten
„hooren, gij zult nedervallen, en het gouden beeldt
„ hetwelk de konirg Nebucadnezar heeft laten pprigten ,
^ aanbidden. En die niet nedervalt en aanbidt, i^a/ op
„denzelfden oogenblik in den brandenden vuuroven ge-
„worpen worden"
Aq-tje. Welk eane vreesfelljke ftraf, in eenen bran-
denden vuuroven geworpen te worden!
Braafh. Ja, mijn kind I wat zaj ik zeggen 'f dit
is alweer een echt ftaaltje van willekeurige allèeriheer-
fching in het Oosten, alwaar naauwelijks een kpnink«
lijk bevel ten voorfchyn komt, ronder vergezeld te
gaan van eene geduchte bedreiging.
Willem. Maar, Fader! de muzijkinftrumenten,
die gij zoo «ven npemdet, kennen wij niet half.
Karei. Trompetten, fluiten en citfrs kennen wij
wel, maar dp overige inftrumenten ?ija ons niet be-
kend.
Mietje, ik kan die andere namen jiit eens meer
noemen,
Braafh.