Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
! vandaniel, (js
I
I
, :| dat, in eën welgemaakt mehfchelijk ligehaam, de breed-
te tot de hoogte (laat, dis een tot zesj maar volgens dit
maakfel ftond de breedte tot de hoogte alsfc» tot/;e«.
Mietje. Van die berekëning hébbeu wij geene
kennis. Maar hoe veel van onze voeten zoude dit
! beeld wel hoog en breed geweest zijn, Vader?
j; B raaf h. Als wij de letter der gefchiedenis volgen,
I dan zoude dit beeld 102 voeten hoog eri ruim 10 voe-
ji ten breed zijn geweest. Maar om de bedenking van
Jan weg te nemen, kan men ftellen, dat het beeld,
volgens eene behoorlijke evenredigheid ^ 6 ellen breed
.en 36 elleli hoog is geweest, en dat hetzelvd op een
voetftuk ftond van 24 ellen, om voor het volk eene
des te grootere vertooning te maken.
Karei. Welke gedaante had dit beeld. Oom?
Braafh. Het komt mij niet onwaarfchijnlijk voor,
dat Nebucadnezar dit beeld heeft opgerigt ter eere van
Bel cf Belus, den hoofd- óf opperften God der Êa-
bj'oniërs, en dat het eene menfcheiijke gedaante had.
Toen nn dit beeld iu de vlakte van Babel was opge-
rigt, liet de koning al zijne ftadhouders, landvoog-
den, vtiurprifisters, geleerden, lijfwachten en groo-
ten van z^jn rijk bijeenroepen, om bij de plegtftati-
ge inwijding van dit beeld tegenwoordig te zijn.
Dit bevel werd door al Zijne rijksgrootên onderdanig-
lijkgehoorzaamd; want zij verfchenen allen opdenbe.
ftemden tijd en de aangewezene plaats, ten einde dit
he:'gelijke feest op het plegtigst te helpen vierèn.
E ^ Miet.