Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
64 de gejchiedenis
beeld (•), en doed hetzelve plaatfen in hec dal Dura^
z^nde eene g»oote viakie in hec landfchap BabeU
Jan. Maar, Faa:r! welk een wonderlijk en kost-
baar beeld moet dac gewe:st zijn! Van waar kreeg
hij zoo veel goud, als cot zuik een Colosfus beeld
noodig was ?
Braafb. Gij behoeft hier jnist niet ce denken aan
^ een beeld van zuiver goud; het kan ook wel een hou»
ten of rteeuen beeld, met goud overtrokken, ge-
weest zijn.
Willem. Dan was het geen gouden, maar flechts
een vergulden beeld.
Braafh. ]\x\st ^ PFilletn! Geleerden zeggen, dac
men ook deze vertaling volgen mag, en lezen: een
vergulden beelden dan verdwijnt alle zwarigheid over
de menigte van het goud.
Jan. Maar van de gedaante des beelds kan ik mij
nag geen denkbeeld maken,
Antje. Ik wel, Janl Wij kunnen ons even ge-
mskkelljk een beeld voorftellen van 60 ellen lang, als
oenen toren van 300 voeten hoog.
] a n. Dat moec toch een raar fatfoen van een beeld
geweest zijn. Toen ik onIant;s eene teekening van
een mensch zoude maken, zeide mijn leermeester,
dac
De zevenfig Griekfche ovcrzctters lezen hier alleen
6 LÜen hoog, zonder van de l:irtcdtc des b:elds ieiJ» te
melden.