Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
van daniel. 68
leerden moesten in vrijheid gefteld worden. En
door dit geval, verpligtte Daniël al de gelctrden te
Babel aan zich , daar zij toch aan zijne wijsheid
en voorfpraak het behoud van hun leven te danken
i hadden.
I ZEVENDE ZAMENSPRAAK.
ij
[| Braafh. Zullen wij nu onze gefchiedenis vervol,
gen, Kinderen ?
Mietje. Zeer gaarne, VadtrWij verlangen al-
len het geval van Daniël en zijne vrienden te hooren,
eu hopen tevens, dat zij uit dat levensgevaar mogen
zijn verlost geworden.
Willem. Daar zal wel niet veel kans op geweest
rijn; want als Nebucadnezar regt boos was, kostte
het weinig moeite, om doodg.flagen'te worden.
" Antje. Maar als ónze lieve Heer die menfchen
i toch bewaren en helpen wilde, dan kon de koning
I hun, met al zijne kwaadheid, geen leed doen.
j Karei. Wat hadden zij gedaan. Oom! dat de ko-
ninf; zoo verftoord op hen was?
Braafh. Luistert, kinderen! ik zal u de geheele
zaak omftaiidig verhalen. Eenen geruimen tijd nadat
Daniël en zijne medgezellen door Nebucadnezar zoo
zeer verhoogd waren, kreeg deze trotfche en eigen-
zinnige vorst eenen zonderlingen inval: hy let een
a gouden beeld maken van 60 ellen hoog en 6 ellen
bfced