Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
63 de oeichiedenis
Antje. Hoe ging het nu Daniël aan het hof van
Nebueadnezar, Oom ?
Braafh. Heel wel, Antje! Hij en zijne vrien-
den namen hunne ambten met alle getrouwheid waar,
en genoten ook al die genoegens, welke aan het ge.
trouw vervullen van beroep en pligt verbonden zijn.
Willem, Nu waren zij dan toch eindelijk groote
heeren geworden, en konden regt vrolijk en verma.
beiyk leven.
Braafh. Deze mannen ondervonden echter ook
al in hunnen aanzienlijken ftand dat aardfche groot,
beid onbeftendig, en dikwijls met groote levensgeva-
ren vergezeld is.
Mietje. Hoe zoo, Vader? Wat is er dan ge-
beurd? Zijn Daniël en zjne vrienden, nu zij het le-
vensgevaar zoo gelukkig ontkomen waren, nog weer
in ongelegenheid geraakt?
Braafh. Ja, Mietje! in zeer groote ongelegen,
heid , in gevaar, van allen ellendig om het leven te
komen; wijl de koning woedend op hen vergramd
werd; — maar dit geval zal ik u morgen verhalen.
Willem. Nog eene vraag. Vader! Hoe is het
toch met die onbekwame droomuitleggers afgeloopen ?
Zijn zij op Daniels verzoek van de verfchrikkelijke
flraf vrij gekomen?
Braafh. Zeer zeker, Willem! want aan *s konings
eisch was immers nn voldaan; daarom moest de be-
dreigde llraf worden opgeheven, eu de gevangene ge-
leer-