Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
vandaniel, 6l
\ deeld was, onder zijne legerhoofden. De fteen, die hec
i beeld floeg en verbrijzelde, verbeMiieh^t Makkabt^euW'
fchc heldengellacht, door Goü verwekt, om hec
ovcrfchot van Nebucadnezars reusachtige monarchie
gel.cel en al te verdelgen, en welks beduur 'eindigj©
in het groote en eeuwigdurende rijk van den Me^fi.iS.
Ingevolge deze verklaring, vinden wij de flipte ven-
vulling van Daniëls voorzegging in de gefchiedenis-
I fen der genoemde koningrijken. Doch hierDy kunnea
wij ons nu niet langer ophouden.
Mietje. Waarom niet. Vader? Mij dunkt, die
vertelling zoude ons regt aangenaam zijn.
liraafb. De gefchiedenisfen van deze koningrij-
ken zijn zeer groot en uitgebreid, en zouden ons te
ver van die van Daniël afbrengen. In het vervolg
zal ik u echter iets vau Cyrus en zijne groote heer.
fchappij veihalen.
Karei, Van Alexander en Cyus weet ik nog al
Z'jo iets. Zij moeten groote heiden geweest zijn,
O.WI l
liiciafh. Vooral de laatde. Karei! echter zijn
zijue groote daden meer aan zijne wijsheid, dan wel
;.an zijnen heldenmoed toe te fchrijven. Een geleerd
m-n van onzen tijd zegt vau Cyrus: „Hij was ais
„het ware de eerfte, die de veifpreide leden van hec
„menfcheiijk geflacht tot één ligchaam heeft begon-
„nen te brengen," Dat is: die de vuikcu ciJcUiïtij
iM^ e.kandcr verecuigde,
AII*