Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
()0 he geschiedenis
een geleerd man eene nieuwe verklaring over dé uitleg,
ging van dezen droom heeft voorgedragen (*). Hij
meent, dat men hier aan zes, elkander vervangende of
opvolgende, koningrijken te denken hebbe, en dat
thans het vijfde koningrijk aanwezig is.
Karei. En welk rijk zoude dat zijn. Oom?
Braafh. Het rijk der verbondene mogendheden in
Europa, die door het heilige verbond vereenigd
zijn, als: Rusland, Oostenrijk, Pruisfen, Zveden,
Frankrijk , enz. .
Mietje. Maar wat is dat heilige verbond. Vader?
Braafh. Dat zal ik u eens zeggen. Mietje! als
wij over de Aardrijkskunde fpreken. Thars zoude
het ons te ver van onze gefchiedenis afleiden.
Jan. Maar hoe denkt Vader dan over de vervul-
ling van Nebucadnezars droom en Daniëls uitlegging ?
Braa fh. Ik kan mij in dezen het best vereenigen,
met de gedachten van den geleerden Venema. Vol-
gens hem beteekende het gouHen hoofd het ko-
ningrijk van Babrl, de zilveren borst en armen betee-
kenden het Medisch-Prrzifche rijk, de koperen buik en
lendenen de Perzijchc Monarchie onder Cjrus, de ijze-
ren voeten het Griekfche tijk onder Alexander den
Grooten, de teenen, die van ijzer en leem waren, het
rijk van Alexander, zoo als het na zijnen dood ver-
deeld
(*) Boekzaal der geleerde wereld, voor Augustus 1819,
Wengclwetk bladz. 181—1S4.