Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
tandanibl. ,59
Braafh. o Neen, Antje! want op LtmtUs ver-
zoek Helde de koning de vrienden van zijnen gun-
fteling, Sadrach, Mefach en Abednego, aan, tot Stad-
houders over onderfcheidene provinciën van het land-
fchap Babel; doch de Profeet zelf bleef beftendig aan
het hof des konings. Ziet hier weder, kinderen! den
ftillen gang van Gods aanbiddelijke Voorzienigheid, wel-
ke Daniël en zijne vrienden in zulke omftandigheden
plaatfte, dat zij de belangeiï van hunne gevangene
land- en geloofsgenooten naar wensch konden bevorde-
ren, en door hunnen vermogenden invloed de ge-
vaiigenis dragelijk maken.
Karei. Maar, Oom! ik zit aog al te denken op
de uitlegging van Nebucadnezars droom. Als ik het
wel begrepen heb, dan werd hier aan den koning
vertoond, dat er onderfcheidene koningrijken zou-
den ontftaan, waarvan het eene na het andere zou-
de opkomen en weder worden te ondergebragt, en
ook het laatfte door eene alles overwinnende magt ver-
nietigd v/orden:, maar is dit ilu werkelijk gefchied?
Braafh. Dit is juist naar Daniëls voorfpelling ge.
beurd; doch in de wijze van verklaren zijn het de
uitleggers daarover niet eens.
Willem. Hoe denken dan de uitleggers hierover.
Vader ?
Braafh. Het !s voor u van geen belang, kinderen!
dat ik de onderfcheidene gevoelens der geleerden over
dit ftuk opgeve. Alleen zal ik u zeggen, dat onlangs
een