Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
58 n» geschibdenis
boog zich zeer diep ter aarde voor Daniël en beval, dat
men hem met gefchenken en reukwerken vereeren zoude.
Karei. Liet Daniël zich dan ofTeranden brengen
en zich aanbidden, Onm? Dit had ik waarlijk van
dien man niet gedacht.
Braafh. Deze vereeringen waren geene Godsdien-
ftige verrigtingen , maar Oosterfche eerbewijzingen ;
want de Oosterling betoont zijne achting en zijnen
eerbied, door voor iemand ter aarde te vallen, het bo-
venlijf op- en nederwaarts te buigen, gefchenken te
geven «n hem met reukwerk te bewierooken.
Willem. Dat was zeer vriendelijk van Nebuead-
nezar-, doch aan al die complimenten had Daniël zeer
weinig. De koning zoude hem maar liever eenen goe-
den post gegeven hebben.
Mietje. Het is onzen JVillem al weer om een
ambt te doen.
Braafh. En door zijne drift zal hij misfchien
nooit zijn oogmerk bereiken; want een oud fpreek-
woord zegt naar waarheid: „/^lIe goede dingen komen
y^langzaam." Nebueadnezar liet het echter niet bij
deze enkele eerbewijzingen: hy verhief Daniël tot
onderkoning van het landfchnp üabel, en tot opper-
fton opziener van al de geleerden in die vermaarde
werelddad,
Antje. Nu zal Daniël toch zijne vrienden niet ver.
geien hebben, zoo als de fchenker den goeden Jozrf
vergat, toen hij in vreugde en voorfpoed aan het hof
van /(/r/7i7 leefde. Braafh.