Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
vandabibl. 57
.'„hebt trezicn, beteekent, dat zQ zich door onderlinge
„huwelijken zullen willen vereenigen; fchoon zij nooit
„aan elkander hechten zullen, zoo min als ijzer en
„leem zich door zamenfmelting vereenigen. Doch ten
„tijde van die koningen, zal de God des Hemels een
„rijk vestigen, hetwelk nimmer zal verftoord worden,
„of tot een ander volk overgaan. Ja, dir KonlugriJk
„zal die vorige rijken vernietigen, maar zelf tot in
„eeuwigheid vastftaar. Daarom z agt gij eenen Heen
„zich van eenen berg losfcheuren, zonder menfchen
„handen, die het ijzer, kt per, leem, zilver en gcud
„verbrijzelde. Op deze wijze en door dezen droom
„heeft de groote God aan den koning bekend gemaal: t,
„wat erin de toekomst zal g beuren; want deze dro(.m
„is waar, en deszelfs uitlegging zeker." Hier zweeg
Daniël, om nu het woord des konings te hooren.
Jar. Wat zeide Ntlucaanezar nu, Fader! Was
hij voldaan?
Braafh. Hij was geheel opgetogen vnn verwon-
dering, en fprak tot den Profeet: „Thans erken ik
„deze groote waarhiid, dat ulieder God een God
„der Goden, en een Opperde boven alle koningen is,
„die de geheimen der menfchen, en de verborgenlie-
„den der toekomst ontdekt; dewyl gij ons dit ge.
„ heim hebt kunnen zeggen."
Antje. Eene fchoone belijdenis, Oom!
Braafh. Zoo is het ook, ^«/V/ En terwijl
bucadnczar dit zeide , dond hij op van zijnen zetel,
D 5 boog