Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
56 DE OESCHiEOEWl«
Willem. Ik denk niet, dat zij gezwegen, maar
hem wel degelijk wat wijs zouden gemaakt hebben.
Mietje. Had die droom dan toch eene beduide-
nis, Fader?
Braafh. Ja zeker. Mietje! en wel eene uitgebrel-
de beteekenis. Hoort maar eens, kinderen! hoe de
Profeet zijne redenen cot den koning vervolgde: „Zie
„daar nu den droom,*' zeide hij. „Nu zal ik den
„koning ook deszelfs beduidenis ontvouwen. Gij,
„o Vorst! zijt een koning der koningen. Aan u heeft
„God van den hemel een koningrijk, magc, eer en
„luister gefchonken. Overal, waar menfchen wonen,
„heeft hij zelfs het wild gedierte en de vogelen der
„lucht aan uwe magt onderworpen, en u tot eenen be-
„heerfcher over allen gefield. Gij beteekent het gou-
„den hoofd van het beeld. Na u zal er een ander
„rijk opkomen, dat het uwe niet zal evenaren, sf-
„gebeeld door de zilveren borst en nrmen. VervoU
„gens komt er een derde rijk van koper, hetwelk
„over de geheele wereld heerfchen zal. Maar het
„vierde rijk zal fterk en hard zijn als ijzer. En ge-
„Ujk het ijzer alles vergruist en verbrijzelt, zoo zal
„(tok dit rijk alles vergruizen en verbrijzelen. Dat
„gij nader gezien hebt, dat de voeten en teenen ten
„deele van pottenbakkers kUi en ten deole van ijzer ^
„A'arcn, duidt aan, dat dit een gedeeld rijk zal we-
„zen, een rijk, dat ten deele hard en ten deele broos
„Zal zijn. Dat gij het ijzer met kem of klei vermengd
„ hebt