Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
vandanlel. i5
gruisd. Het ijzer, leem , k'>per, zilrer e» goad wer-
„ den zoo fijn als kaf op de dorsckvloeren in den zomer,
„ en de vind waaide alles weg; zoo iat men zelfs niet
„ meer zien kon , waar het beeld grflaan had. Maar
„de fleen, welke het beeld geflagen had, gr Béide aan
„ tot eene rots, die nu de geheele landflreek befloeg"
Ziet daar nu, kinderen! wat de koning, volgens
Daniëls getuigenis, gedroomd had.
Karei. Een zonderlinge droom! het verwondert
m^ niet, dat Nebucadnezar des morgens zoo ontfleld
was.
Jan. Maar, Faderl als ik eens zoo gedroomd had-
de, dan zoude ik vast denken, dat het Hechts ver-
warde gedachten waren, waarmede myne Uersfens in
den flaap waren werkzaam geweest. Hoe kon derhal-
ve Nebucadnezar weten , dat die droom iets zoude
beteekenen ?
Braafh. Uwe vraag is niet gemakkelijk te bennt-
woorden. Jan! Ik ben van oordeel , dat d« koning
dit heeft gedacht, omdat deze droom zulk tenen die-
pen indruk op zijn gemoed maakte; zoodat ïljn ge-
heele geest ontroerd was. Ook moet gij er by onder
het oog houden, dat d« bijgeloovigheid dor Chal-
dtën het achtgeven op droomen en het zoeken naar
derzelver beteekenisfen zeer begunstigde.
Antje. Ik geloof. Oom! al had Nebucadnezar
aan zijne geleerden den droom verhaald, dat zij den-
zelven toch niet zouden hebben kunnen uitleggen.
D 4 Wil-