Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
53 be geschiedenis
Jan. Waarom hielden deze benamingen nu op,
Vader ?
Braafh. Omdat de tilden naderden, In welke dit
onderfcheid tusfchen de Israeliten en de overige vol.
ken een einde nemen, en God zich meer algemeen
openbaren zoude als den Schei»per en vader van
alle volken, welke Hij insgelijks beminue en zegenen
wilde.
Mietje. Maar wat deed nu Daniël verder, Vader f
Braafh. Hi) vervoegde zich met allen fpoed,
weder bü Arioch, die reeds alle aanftalteo maakte, om
des kouings bevel, tot het ombrengen der geleerden
te Babel, uit te voeren. Hij fprak denzelven blijmoe-
dig aan, zeggende: „Dood geenen der wijzen te Ba-
„bel, maar breng mij bij den koning; ik zal hem den
„droom zeggen, en deszelfs beteekenis verklaren."
Deze man voldeed aanllonds aan Daniëls verzoek, en
berigtte den Vorst, dat hij, onder de gevangenen uit
Juda, iemand gevonden had, die den koning den
droom verhalen en de begeerde uitlegging mededee-
len zoude.
Willem. En werd Daniël aanftonds bij den ko-
ning toegelaten. Vader?
Braafh. Hij werd terftond in de koninklijke zaal
gebragt, en de koning, waarlcnijulijk omringd door
aen aantal zijner njksgrooten, zette zich neder, om
de ontdekking van het geheim te hooren. „Kunt gij"
Cvroeg hij aan Daniël) „ mij den dioom en deszeil's
-beteekenis bekend maken?" Mi et-