Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
v A n d a n i e u 5i
^geheimen m verborgenheden. Hij weet ^ wat in het
^ mister ligt; dewijl hij Hem alle^ zuiver lieht Hoe
y^danky hoe loof ik U, 0 God van mijne vaderen! omdat
„ Gij mij wijdheid en vermogen gefchonken, en aan mij
„ oT.tdckt en hekend gemaakt hebt, hetgene wtj n verzoek-
^ten^ en hetgene de begeerte van den koning was'* (*)
Zier, kinderen! hoe Godverheerlijkend en zij-
ne vrienden hier werkzapm zijn.
Jan. Eene fchoone lof- en dankzegging aan God!
Braafh. Hier omtrent moetik u nog doen op-
merken, dat Daniël hier het Opperwezen niet meer
f.anfprak met den naam j i- h o va , ais dien van den bij-
zonderen Landsgod der Israeliten^ maar met den alge-
meenen naam van God des hemels; want de betrekkelijke
namen van het Opperwezen zweg-m met de Babyloni-,
fche gevangenis.
Antje. Wat wil Oom hier mede zeggen?
Braafh, Dat God na dien tijd niet meer werd
aangefproken of benoemd met die namen, waarmede
de Heer zich oudtijds had bekend gemaakt, als den
bijzonderen Befchermgocj en Koning der Israeliten^
Karei, Welke namen waren dat al. Oom?
Braafh. De namen Jeh.vay de God van hrael^ de
God Abrahams^ haaks en Jakobs en foortgelijke be-
namirgen meer, welke de bijzondere betrekking van
God tot de hraeliten^ ^Is zijn he.Iig en afgezonderd
volk, te kennen gaven. Jan.
C*) Dan. 11: ac—23. Volgens r. van Uamthsüd.
D 2