Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
vandaniel. 49
deze zich bij den koning zeiven , en verzocht eenigen
rijd uitftel, met belofte, dat hij den koning binnen
kort, den droom en deszelfs beteekenis zoude zeggen.
Jan. Maar, Fader! dat vind ik toch vrij onbe-
dachtzaam van Daniël^ om aan Nebucadnezar dit te
beloven; hij kon toch niec weten, of het God beha-
gen zoude, hem dien droom en deszelfs beteekenis
te openbaren; en wanneer die eens niet gebeurde,
tot^ flccht zoude het er dan met hem uitzien!
Willem. Dam'èl hsd gelijk, dat hij maar uitftel
veizochi; tijd gewonnen was hier veel gewonnen,
en het kon toch niet erger dan dooil!
Braafh, Het is uit htc geheele beloop der zaken
klanr genoeg, dat Dartel ^tn konir g zal beloofd heb-
ben, hem zijnen droom te zuilen verklaren, indien
hec God behaagde, hem denzelven door eene openba-
ring bekend te maken, en dat hij daarom eenig uitftel
verzocht, om intusfchen zijnen God te bidden, terwijl
hij zich verzekerd hield van eene gunftige verhooring,
Antje. Wat zekerheid kou Daniël daarvan heb-
ben, Oom!
Braafh. Het was de eerfte maal niet, /lutje! dac
de profeet met Goddelijke openbaringen zoude ver-
waardigd worden. God had hem reeds te voren ver-
ftand gegeven in all<?rlei gezigten en droomen. Hij
had derhalve alle redenen om te vertrouwen, dat God
hem ook nu, op z^ne ernftige gebeden, de noodige
onidekkingcn fchcnken zoude; te meer, daar dit het
ü ee-