Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
4" degeschiedenis
Chaldeën en de andere geleerden ten hove verfchenen,
omdat zij zien niet met derzelver bijgeloovigheden
ophielden. Echter werden toch Da/ï/éV en zijne drie
medgezellen door Arioch, den bevelhebber der ko-
ninklijke lijfwacht, opgezocht, om benevens de an-
dere wijzen ter doodllraf geleid t2 worden.
Karei. Moest dan die overfte van *s konings lijf-
garde de doodvonnisfen uitvoeren, Oom?
Braafh. Ja, Karei! dat was volgens de gewoonte
der Oosterlingen zijn werk : in de gefchiedenis van
Salomon vinden wij een foortgelijk geval.
Antje. Maar, Oom! wat hadden nu Danielen zij-
ne vrienden gedaan? Waarom wilde men ook deze
dooden?
Braafh. Ook zij hadden eene geleerde opvoeding
genoten, en behoorden dus onder de klasfe der wij-
zen van Bahel, en de koning had immers bevel gege-
ven , om al de geleerden om te brengen.
Willem. Daniël m zijne makkers zullen, op deze
onaangename tijding, hunne biezen wel gepakt heb-
ben, niet waar, Fader?
Braafh. juist het tegendeel, JVillem! want zoo
dra Daniël het groote gevaar, waarin zich de wijzen
te bevonden, vernomen had, ging hij in eigen
perfoon naar den bevelhebber Arioeh, en vroeg, of
men dan des konings bevel, met zoo veel overhaas-
ting moest ten uitvoer brengen? En toen daarop Ari-
oeh aan Daniël de geheele zaak verhaalde, vervoegde
de-