Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
vandaniel. 43
koning van hen begeerde te wecen, te zwaar was,
en dat niemand anders aan zijne begeerte konde vol-
doen, dan de Goden, die echter geen verblijf onder
de ftervelingen hadden.
Mietje. Nu zal hij ook wel tevreden geweest
zijn, daar toch die menfchen zoo ronduit hunne on-
kunde beleden.
Braafh. Juist het tegendeel, iW/Vz/V.' Hij ontdak
in hevigen toorn, en gaf in zijne woede bevel aan
eenen Jrioch, den overften zijner lijfwacht, om al
de geleerden te Babel o^ te zoeken, en volgens het
gevelde vonnis ter dood te brengen.
Willem. Dus moesten zij dan in ftukken gehou-
wen en hunne goederen weggegeven worden,
Antje. IJsfelijke ftraf! wie heeft ooit zulk eene
wreedheid gehoord.
Braafh. Dat was eene ftraf, welke onder de
Arabieren en ChakleSn van ouds in gebruik was, eii
hierin .beftond, dat men iemand de linkerhand en den
regtervoet, en als men ftrenger ftrafïen wilde, ook
de regterhand en den linkervoet, kruifelirgi tegen el.
kander afkapte, en dan zoo verminkt liet leven. Of
dat men hem, langzaam, het eene lid na het andere
afineed, tot dat hij onder de vreesfelijkfte fmarten
op eene ellendige wijze den geest gaf. C)
Miet-
(') Van foortgelijke ftraOfen, fchoon niet bij de joJen
in gebruik, leesf meft Ezech. XVI; 40. Hoofdft. XXlIl,
■33—27.