Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
40 se gbtchiedenis
Karei. De drie eerde foorten van geleerden ken-
nen wij zoo wat; maar de Chaldeën, wie waren dac,
Omn?
Braafh. De benaming van Chaldeën bevat allerlei
foort van waarzeggers, die voorgaven, uit de vou-
wen of naden in het binnende der handen, uit de trek-
ken des aangezigts, uit de vlngt der vogelen, uit de
ingewanden der dieren en uit den dand der fterren,
het toekomende te kunnen voorzeggen. Deze waar-
zeggers werden Chaldeën geheeten, omdat de ge-
noemde bijgeloovigheden bijzonder onder het ChaU
ieeuv/fche volk beoefend werden.
Willem. En verfchenen nu al die Babylonifche
geleerden aan het hof bij den koning. Vader?
Braafh. Binnen weinige uren dond de geheele
fchaar der geleerden in de koninklijke raadzaal, rond.
om de trappen van den troon, om met allen eerbied
te hooren, wat Zijne Majedeit te vragen of te gebie-
den had. De koning zeide hun: „ Ik heb eenen
„voor mij merkwaardigon droom gehad, die mijnen
„geest onrustig maakt; dsarom wensch ik den ziti
„en de bedoeling van dien droom te weten."
Mietje. Kónden zij hem dat cian zeggen, Vader?
Braafh. Zij gaven voor, dat zij dit konden doen;
want zij antwoordden den koning in het Arameüch:
„O koning! leef eeuwig! verhaal den droom aan
„uwe flaven, en wij zuilen er u de uitlegging van
„ gever,"
W i.I-