Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
v a N d a n i e f.. 39
dig iu dê hoofdftad Bahel. In het tweede jaar van
Nthucadnezars alleenhcerTching, tien benevens
zijne vrienden vier jaren aan het hof verijeerd hadden,
gebeurde er een zeer zonderling geval, dat in den weg
der Goddelijke Voorzienigheid dienen moest, om Da-
ntl en zijne medgezellen in een nog hooger aanzien
'i te brengen, en hen in ftaat te ftellen, de eer van den
waren G o d te handhaven, en het welzijn hunner ge-
vangene landgenooten te bevorderen.
Antje. Wel Oom! wat is er dan voorgevallen?
Hebben Daniel en zijne vrienden wonderen gedaan ?
Willem. Misfchien hebben zij den koning van
eene gevaarlijke ziekte genezen, die hen daarom ver-
hoogd heeft.
Braafh. Ik zal u het geval verhalen. Op zekeren
avond ging Nebucadnezar met een hoofd vol gedachten
naar zijn bed, en geraakte, al denkende en peinzende
over de aauftaande lotgevallen van zijn rijk, eindelijk in
den flaap. Toen had hij eenen zonderlingen droom,
waardoor zijn geest zeer ontftelde en zijn flaap telkens
afgebroken werd, zoodat hij eenen zeer onrustigen
nacht doorbragt, en den volgenden morgen geheel
ongelleld en gemelijk was. Hij beval, dat men met
allen mogelijken fpoed de uitleggers van het beel-
denfchrift, de fterrewigchelaars, de kenners van na-
tuurgeheimen en de Chaldeën ontbieden zoude, ten
einde zij hem zijnen droom lierinnercn , en de beiee-
kenis van denzelven verklaren zouden.
C 4 Ka-