Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
de gesciiienenis
gefchiedenis voortgaan. Gelijlc ilt u reeds gezegd
heb , al de jongelingen voldeden aan des konings ver-
wachting, en werden ook in de dienst van den
vorst geplaatst: doch Daniël en zijne vrienden over-
troffen al de anderen, in de kennis der geleerde we-
tenfchappen; daarom werden zij bij uitfluiting ver-
hoogd. Zij ftonden dagelijks in het paleis voor het
aangezigt, dat is, in de tegenwoordigheid des ko«
nings , om hem als zijne hovelingen te dienen. In alle
takken van wetenfchap en geleerdheid, waarover de
koning hen onderhield, vond hij hen wel tienmaal
kundiger, dan al de geleerden in liet beeldenfchrift,
en al de fterrekundigen in zijn geheele koningrijk(*).
Hier ziet gij nu, k'Ddertn! de heizame gevolgen van
hunne matige leefwijze, in het gebruiken van fpijs
en drank; de zoete vruchten van het welbefteden hun-
ner leerjaren, en de gelukkige uitwerkfelen van eene
vroegtijdige, godsvrucht. Met hoe veel regt heeft
daarom een Salomo vermaand; „ Gedenk aan uwen
^Schepper in de dagen uwer jongelingfehap." (f)
Mietje. Hoe ging het nu vervolgens met Daniël?
Bleef hij aan het hof van den koning, Fader?
Braafh, Ja, Mietje! hii en zijne vrienden namen
hunne posten getrouw waar, en bleven daarom beflen-
dig
Dar, I: ao. Volgens J', van HamelivdJ, witfns
vertaling my hier het eenvoudigst voorkomt,
(t) Pred. XII: l.