Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
w
IS •
vandaniel. 35
i
Braafh. In .het nieuwe Testament vinden wij nog
i iets gemeld van eenige gezigten van Petrus, Paulus
en Joannes-, doch kort na die tijden hebben de god.
delijke droomen en gezigten opgehouden, wijl de
buitengewone openbaringen niet meer noodig waren;
daar Gods wil tot heil van menfchen in gefchrifc
gefield en alom bekend gemaakt was.
Willem, Maar, als ik nu eens eenen onrustigen
nacht heb en iets droom, beteekent dat niets,
Fader?
Braafh. Dit beteekent, dat gij , door dikbloedige
heid of andere ongemakken, ongerteld zijt, of, dat
gij des avonds te veel gegeten en uwe maag overladen
hebt; of, dat gij met een hoofd vol gekheid naar
bed zijt gegaan, en u daarom in he: vervolg voor dac
alles wachten moet.
Mietje. Zullen wij nu weer over fpre-
ken, Vader ?
Braafh, De tijd is reeds verloopen , kinderen!
Bij eene volgende gelegenheid zullen wij verder over
Daniël fpreken, hem met zijne vrienden ten hove
verfchijnen, en tot de aansienlijkfte eereposten verhe-
ven zien.
VIERDE ZAMENSPRAAK.
Willem. Zie zoo, daar is Fader. Ik denk, dat
wij nu wat hooren zullen; waiit de (chooljaron van
C 2 Da-