Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
bi*- geschiedenis
tevens zulke vovorll. llingen van het ware geestenrijk !
te !;even, als beftaanbaar waren met de opperheer-'j
i'chappij van den eenigen waren God, en zijnebijzon^f
dere Godsregering omtrent de Joden.
Jan. Vnder fpreekt daar van droomen en gezigten;(
maar van die dingen heb ik nog geene duidelijke denk-i
beelden,
Willem. Vader zal ons dat wel eens duidelijk]
willen zegger. Ik verfli die dingen ook niet.
Braafh. Ik zal doen wat ik kan; echter is hei
moeijelijk, om zulke afgetrokkene zaken duidelijk t£|
verklaren. Een droom is eene voortelling van perfo^
nen of zaken, aan de verbeeldingskracht van onze
ziel, terwijl het ligchaam flaapr. Nu beflonden ei
oudtijjjs tweederlei foorten van droomen, natuurlijkt
en bovennatuurlijke. De laatfte noemt men anderJ
goddelijke droomen, omdat dezelve, door den hoogei
ren invloed van Gons geest, op het verftand va»
den mensch bewerkt werden, en altijd de ontdekkin,
van gewigtige en belangrijke zaken ten oogmerk had
den. Gezigten zijn insgelijks goddelijke voorftellit
gen van perfonen of zaken, aan de verbeeldingskrach
van den menfchelijken geest, terwijl het ligchaam i
eenen wakenden toeftand is. Van zulke droomen e
gezigten vinden wij vele voorbeelden in de gefchiedc
nisfen van Abraham, Jakob, Mozes, Ezechiël, en oo
bij onzen profeet Daniël.
Karei. Maar naderhand niet meer, Oom?
Braafl