Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
vandaniel. 33
waarom verkreeg hlJ vooral de kennis in liet verklaren
van droomen en het nitleggen van gezigten?
Braafh. Let eens aandachtig op , kinderen 1 De
volgende aanmerkingen zuüen uwe vragen beantwoor-
den. — Daniel was beftemd tot eenen profeet en die-
naar van den God van Israel, en dat in eenen tijd,
toen dit volk, bij hetwelk alleen de kennis van dea
eenigen waren God beA'aard bleef, in baliingfchap
was, uit welke het eerst na zeventig jaren zoude ver.
lost worden. Dit volk moest hij troosten, onderwij-
zen , vermanen en voor hetzelve bidden. Wat dunkt u,
kinderen! had zulk een man geene meer dan gewone
gaven noodig? — De bijgeloovigheid der ChaldtSn
en de aard hunner wetenfchappen bragten mede dat
men onder de Babyloniirs veel, zeer veel op had
met raadfelachtige droomen, geheimzinnige gezigten,
befchermgeesten van landen en volken, verfchijningen
van oppervo'rften utt het fchimmen- en geestenrijk,
van welke fommige met eigene namen benoemd wer-
den, als Gabriel, Michael, - Uriël, enz. Maar wat
was nu gefchikter, om deze bijgeloovighedeu te keer
te gaan, "de afgodendienaars te befchamen, de opregte
vereerders van God in den ftaat hunner gevangen,
fchap te troosten, en de eer van Iiraëh God te
handhaven, dan de verwekking van eenen raan als Da'
niël? Hij toch was waarlijk bedeeld met den geest
van God, had zelf goddelijke droomen en gezigten,
was in ftaat, om die va-n and.'ie.i uit te IcggC», cii
C le-