Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
32 de gesciiienenis
was opgedragen, gaf hun voortaan de fpijs en den
drank, die zij begeerden; daar hij zag, dat zij er
zich zoo uitnemend wel bij bevonden.
Karei. Hoe ging het nu vervolgens met deze
vier jorg3lirgen. Oom? Verhaalt ons de gefchiede-
nis ook iets van hunne werkzaamheden?
Braafh. Zij werden onderwezen in al die onder-
fcheidene wetenfchappen , weike ik u reeds genoemd
heb, en maakten fpoedig groote vordering in dezelve.
Bijzonder werd Daniël van god bedeeld met buiten-
gewone verftandsgaven; zoodat hij ervaren werd in
hec uitleggen van droomen en het verklaren van ge-
heimzinnige gezigten; en dit waren wetenfchappen,
op welker beoefening de Chaldeën zeer gezet waren ,
en in welker kennis zij de hoogde wijsheid Helden.
Mietje. Hoe weten wij, Fader i dat Daniël'm
die dingen zoo zeer uitmuntte?
Braafh. Er is geen twijfel aan. Mietje! of Z)«-
viël zal, gedurende de drie jaren der voorbereiding
tot zijn ambt, nu en dan bewijzen van zijne buitenge-
wone bekwaamheid en fcherpzinnigheid gegeven heb-
ben; zoodat het bleek, dat hij in dezen boven
zijne medgezellen verheven was. Het vervolg zijner
gefchiedenis zal u allen, door de fterkfte voorbeelden,
van zijnen verhevenen geest overtuigen.
Antje. Maar, Oom! Waarom ontving juist Da-
niël meerdere kennis dan zijne vrienden?
Karei. Eu ik zoude er wel bij willen vragen:
waar-