Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
VANDANlivL. 2/
ranm Beltfafar, dat is: Bel bedaart den fchat.
Dus droeg hij den naam van den afgod der Bu.^yh-
fiiërs Moe moet dit eeiien Daniël tegengeftaan heb-
ben! Wij kunnen dit ooK duidelijk in zijn boek be.
fpenren ; want zoo dikwijls hij van zich zeiven
fchrijft, noemt hij zich nooit met zijnen nieuwen,
raaar altijd bij zijnen ouden naam, Daniël. Hanania
beteekent: God is mij genadig geweest. Deze naam nu
werd veranderd in Sadrach, dat is: iemand aie aan
den god Rack is toegewijd. Door dezen afgod ver.
ftonden de Bab^ïontërs waarfcbijnlijk de Zon, Mi-
fael beteekent: God heeft mij aangegrepen of aange^
némen. Deze naam werd verwisfeid met Me fach,
dat is: de toegewijde aan de godin SacK Misfchien
was deze godin Fenus oï Diana, Azarja beteekent:
de Heere he<f( mij geholpen» Deze naam werd veran-
derd in A b e d - N e g 0, dat is: de dienaar van den
god Negö f waardoor de Chaldeën het vuur of de
tnorgenfler verftonden.
Ziet daar, kinderen! u het noodige van deze
naamsverandering gezegd. Bij eene volgende gele-
genheid zullen wij de gefchiedenis van DarJV en
zi^^ne vrienden verder behandelen, en hooren hoe
god in alles met hen was,
DERDE ZAMENSPRAAK.
Mietje. ^G OU was met Dam'ël en zijne drie
„ vrien»