Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
9Ó DE CESCHtEUENIS
Willem. Ik had mijnen naam niec willen laten
veranderen. Als -zij mij bij eenen anderen naam ge-
roepen hadden, zoude ik niet gehoord hebben.
Jan. Ik denk, Willem! zij zouden u die doofheid
wel afgeteerd hebben!
B ra a fh. Willem fpreekt hier maar weder zoo los
heen, zonder te bedenken, in welke omftandigheden
Daniël en zijne medgezellen verkeerden. Die naams»
verandering zal hun ook wel zeer fmertelijk zijn
gewees! ; doch wat zouden zij er tegen doen ?
Karei. En waarom dat, Oöw? als ik maar aan
eenen anderen naam gewoon ware gewórden, dan
zoude het mij om het even zijn, welken naam men
mij gegeven hadde,
Braafh, Die vreemde, Chatdeeuwfche namen her-
innerden hen gedurig aan hunne verlorene vrijheid,
hunne gevangenis en hunnen ftaat van dienstbaarheid.
Ook moest het deze godvruchtige jongelingen zeer
mishagen, dat zij naar heidenfche afgoden genoemd
werden.
Jan. Wat beteekenen dan de nieuwe namen van
Daniël en zijne vrienden , Vader?
Braafb. Deze Chaldeeuwfche namen hadden eene
geheel andere beteekenis, dan hunne eigene Hebreeuw-
fche namen, en daarom moest deze verwisfeling hen
nog te meer fmarten. Luistert eens aandachtig, kin-
deren! De naam Daniël beteekent: God is mijn
Regter. Hiervoor ontving bü den Chaldeeuwfchcn.
naam