Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
V A N D A N l K L. 25
Karei. Het leeren van v(el dezer dingen zal Da.
niël en zijne vrienden niet te best aangedaan hebben.
Willem. Waarom vXzi, Kavel?
Karei. Omdat die bijgeloovige weienfchappen
ftreden met hunne Godsdienst.
Braafh. Dat hebt gij wel opgemerkt, Karei!
doch zij moesten zich naar de omftandigheden fchik-
ken en hun best deen, om bekwaam te worden, tot
de posten en bedieningen, waartoe zij werden opge-
leid. Echter behoefden zij van de wetenfchappen
en leerileilingen der Chaldcën niet meer voor zich
zeiven te gelooven, dan met hunr.e Godsdiensc en
overtuiging beftaanbaar was,
Antje. Werden Daniël en zijne vrienden dan ook
tot hovelingen van Nebucadnezar opgeleid , Oom ?
Braafh. Ja, Antje! en zij o.itving^n bij die ge-
legenheid elk eenen anderen naam: Daniël werd iu
het vervolg genoemd Beltfafar, Haranja kreeg den
naam van Sadrach, zijn vriend Mifaël werd Mefach
genoemd en Azarjtii naam werd verwisfeld in Abed.
nego.
iVIietje. Hé, Vader! waartoe die naamsverande-
ringen ?
Braafh. Deze naamsverwisfeling gefchiedde door
den overften der kamerlingen, doch ongetwijfeld op-
bevel van den koning, die hierin de gewoonte der
Oosterlingen volgde, welke hunne overwonnelingei»
dikwijls andere namen gaven, dan dezelve vóór hun-
Hg gpderwerping droegen," Wit.