Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
v a n u a n i k l. 23
onderworpen aan vreemde wetten, zeden en gewoon-
ten, en niet zelden ten fpot en ler verachting hunner
vijanden.
Mietje. Ik beklang inzond'rhei(i den goeden Da-
rVél en zijne vriende:'. Maar weet men ook, Faderi
hoe veel vrienden hij bij zich had, en wie zij waren?
li raafh. God zorgt dikwiils, ook temidden van
algemeene rampen, op eene zrgtbare wijze, voor zij-
ne ware aanbidders en vereerders: zoo was het ook
hier met Daniël en zijne drie vriendt;n: Hananja,
I Mifaël en Azarja, die, even als hij, uit den ftam van
Juda waren, en, in ftandvastige godsvrucht en ge-
trouwe gehoorzaamheid aan hunnen God, boven veel
anHeren uitmuntten.
] a n. Welke voorregtan genoten zij dan , Fader ?
Braafh. Ncbucadnczar gaf aan eenen Aspenaz ,
het aanzienlijke opperhoofd zijner kamerlingen, bevel,
om uit de gevangene hraeliten eenige voortreffelijke
!i jongelingen te ki:zen, en die op te leiden tot bijzon-
ji dere hof- en kamerdienaars des konings. En deze jon-
P gelingen moes'en de volgende hoedanigheden bezit-
j| ten: zij moesten uit koninklijk bloed of van edele
I afkomst zijn , zonder eenige gebreken des ligchaaras
Ien fchoon van aangezigt en geftalte. Wijders moesten
zij eenen aanleg tot wijsheid en gefchiktheid voor de
wetenfchappen bezitten, fijn van vernuft, vlug en
fchrander van oordeel zijn, in Haat, om eens in dé
dienst van het hof te treden, in het koninklijke pa-
B 4 l«ic