Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
ai de geschiedenis
de lotgevallen van Daniël en zijne vrienden nog
hoogstbelangrijk voor eiken vri.-nd van de Gods.
dienst, omdat zij ons verfterken in het vertroosrende
geloof aan eene Goddelijke en alles befturende Voor-
zienigheid, die over bare fchepfelen waak: en uit de
akeligfte duisternis het vrolijkfte licht doet opgaan ;
zoo als wij uit het vervolg duidelijk zullen hooreii.
Mietje. Ik ben zeer verlangend , om te weten,
ioe Daniël in zijne gevangenis behandeld werd. Ge-
vangen te zitten is toch eene treurige omflandigheid.
Willem. Wat denkt gy dan. Mietje! verbeeldt
gij u, dat hij in een fpinhuis opgefloten zat?
Antje. Ja, Willem! waarom niet? Hij was im.
mers gevangen, en daarom kan Mietje wel gelijk
hebben.
Braafh. Neen, kinderen! de gevangene Joden
waren in Babel niet opgefloten; zij woonden in af-
zonderlijke huizen, hadden akkers en velden om te
bebouwen, inogten koophandel drijven en waren door
onderfcheidene gewesten van het koningrijk verfpreid.
Vooral woonden zij langs de oevers van de rivier
Chebar. Ziet de landkaart, kinderen! Hier ontfpringt
dezelve, bij de ftad Rafain; bewatert, door haren
kronkelenden loop, een aanmerkelijk gedeelte des
lands, en va!t bij Cercufium, thans Kei keße, in den
Eufraat. Intusfchen moesten zij zich wel degelijk
8ls gevangenen befchouwen; zij waren verwijderd
VM) hun yaderlantf, verdoken van huune Godsdiensc,
on*