Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
vandanlel. i5
zijn, en Daniël met zijne vrienden krijgsgevangen
gemaakt zijn, niet waar, Fader?
Antje. Dat was toch waarlijk een treurig lot
voor dezen braven jongeling! Ik heb innig medelij-
den met hem.
Jan. Zal Fader ons de redenen dezer gevankelij-
ke wegvoering zeggen?
B r a a fh. Zeer gaarne, Jan! Jojakim, de achttien-
de koning van Juda, was door Necho, den koning van
Egypte, op den troon van zijnen vader Jozia ge-
plaatst} maar Nebufadnezar, de koning van Babel,
hier niet mede tevreden zijnde, trok met eene groote
legermagt, beflaande uit Chaldeën en Syrien, naar het
land Kaiiaän, en viel Jojakim onverwacht op het lijf,
trok op "Jeruzalem aan, nam de Ilad in, floeg den
koning Jojakim in banden, om hem gevangen naar
Babel te voeren; doch deze onderwierp zich aan den
overwinnaar, en nu liet ■ Nebucadnezar hem koning
blijven, maar nam een deel der tempelvaten en een
aantal der aanzienlijkfte Israeliten, waaronder Daniël
en zijne vrienden waren, mede naar Babel, Op de-
zen tijd kan men het begin ftellen van de zeventig-
jarige gevangenis der Joden in Babel.
Karei. Is de gefchiedenis^ welke Oom ons nu
verhaalt, al lang verleden ?
Braafh. Zij is reeds 600 jaren voor onze tijdra-
kening voorgevallen, en derhalve over de 2400 jaren,
of vier en twintig eeuwen, verleden; en echter blijven
B 3 de