Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
20 de gesciiienenis
Maar zeg gij ons eens, neefje Karei! wat ik reeds
'van hem verhaald heb.
Karei. Oom heeft ons nog maar zeer weinig van
Dam'èl gezegd. Hij was uit de ftam van Juda, uit
het koninklijke geflacht van David,
Antje. En Oom heeft er bijgevoegd, dat hij te
Jeruzalem geboren was en gevankelijk naar Babel
gevoerd werd.
Willem. En dat gerchiedde door Nebucadnezar,
den toenmaligen Koning van Babel.
Braafh. Zeer goed, kinderen! luistert nu verder;
Deze wegvoering van Daniël viel voor in het der-
de jaar van Jojakim, den zoon van Jozia, Koning
van Juda (*), toen onze Daniël nog een jongeling
was, en Hechts den ouderdom van zeventieu of acht.
tien jaren bereikt had.
Mietje. Maar, Fader! wat had Daniël toch ge-
daan , dat hij uit zijn vaderland gevankelijk wegge-
voerd en naar een vreemd land gebragt werd ?
Braafh. De godvruchtige jongeling had niet het
minfte kwaad gedaan, Mietje! ook werd Daniël niet
alleen, maar met eenige zijner bijzondere vrienden^
benevens een groot aantal der aanzienlijkften des Is-
raëlitifchen volks, gevangen weggevoerd.
Willem. Dan zal er zekerlijk oorlog geweest
^ zijn,
ODan. I:i. Jer. XXV, a KOD. XXIV.