Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
vandanlel. i5
is, volgens fommige oude fchrijvers, gefchted doof
Semiramh, echtgenoote van Ninut, of, volgens an-
dere geleerden, door eenen Belm; rainTNebucadnezar
heefc deze flad zeer vergroot en verfraaid. De han-
gende tuinen heeft hij, ten gevalle van zijne gema-
lin /Irytis, dochter van den jVFedirchen Koning Asty-
ages, met veel moeite' en kosten laten vervaardigen.
Mij dunkt, kinderen! dat wij !jet hier bU nu moe-
.ten laten tot morgen. Ik heb u nu iets gezegd van
Daniël en iijne afkomst, van de uitgeftrektheid van
het Chaldeeuwscft-Babylonisch rijk en van deszelfs
■hoofdftad Babel. Onthoudt en overdenkt dit eene en
andere, dan zuilen wij, bij eene volgende zamen-
komst, de eigenlijke gefchiedenis van onzen braven
en voortreffelijken Daniël meer opzettèiyk befchou-
wen.
, Karei. Wij danken u hartelijk. Oom! voor dit
voorloopig onderrigt. Wij zullen het naar ons ver»
mogen trachten te onthouden en te overdenken.
Braafh. Doet dit, mijne kinderenl het zal a
bij de verdere behandeling dezer gefchiedenis van
,veel nut zijn.
TWEEDE ZAMENSPRAAK.
Braafh. Ik zie, dat ons gezelfchap weder vol-
komen is, en zal daarom, vo.gens mijne belofte,
den draad 4tr gefchiedeni? van Duniël weder opvaten.
B 2 Miar