Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
8 de gesciiienenis
timmer, hebbende eene lengte van 400 voeten aan
elke zijde. Hierop ftonden zware gewelfde bogen,
met onderfcheidene verdiepingen boven elkander ge-
metfeld, in hoogte gelijk aan de muren der Had, met
eenen afzonderlijken muur omringd, welke 22 voeten
dik wns. Men klom met trappen, van 10 voeten
broed, van de eene verdieping naar de andere. De
grond ■ dezer verdiepingen was tot zoogenaamde ter-
rasfcn of perken gemaakt. Boven op de bogen lagen
eerst groöte zerken, ieder van 16 voeten lang en 4
voeten breed. Deze zeiken waren bedekt met eene
'laag dik riet, doormengd met lijmpik, daarover wa-
ren twee lagen gebakken fteenen gelegd, met kalk
aaneengevoegd, en dit alles was weder bedekt met
lood. Op dit lood was eene groote lioeveeliieid beste
tuinaarde gebragt; zoodat zelfs groote boomen
ruimte en diepte genoeg hadden, om wortelen te
■fchiêren. Elke afzonderlijke verdieping was beplant
mét aHetrei foorten van boomen, planten, kruiden
'en bloemen, die de Oosterfclie tuinen verfieren. Het
water werd beneden uit de rivier, door zware werk-
tuigen, ter bevochtiging van deze tuinen, tot op de
hoogde verdieping geleid. Wat dunkt u, kinderen!
van deze tuinen?
Willem. Dat was nog de moeite waard, om
zulke tuinen te hebben! Maar wie had die zoo
künftig aangelegd, f^ai/er ?
i>e eerde (lichting van de fiad ^aM
U