Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
vandanlel. i5
in dese fiad, bijna achter ieder hnis een klein veld
of ftuk tuingrond lag 5 welke inrigting zeer veel toe-
bragt, om de ftad voor hongersnood te bewaren,
wanneer zij ingefloten en de toevoer afgefneden was;
2rwijl derzelver ondoordringbare muren en ondoor-
;jiadbare grachten haar tegen de aanvallen van deii
./ijand verdedigden. Eene andere omftandigheid, van
een uitftekend groot nut en voordeel, was me: dezes
ruime uitgeftrektheid van binnen onmiddelijk verbon-
den; want bijaldien eene zoodanige ftad, omringd mee
muren van zulk eene verbazende hoogte, in eene zoo
drukkende luchtftreek, op zulk eenen vochtigen
grond, midden in zulk een laag en vlak land , in een
enger beftek ware gedrongen geweest, zoude zij een
poel van befmettende ziekten geweest zijn: de hoog-
te der muren zoude den doortogt der lucht van
het platte land belet, en alzoo den dampkring der
ftad ten hoogfte fchadelijk en noodlottig voor de
inwoners gemaakt hebben. Al deze nadeelige uit-
werkfelen werden nu, door de luchtige en landelijke
inrigting der ftad, ten eenemaal belet.
Mietje. Weet Vader nog meer van deze ftad te
verhalen? Ik hond zoo veel van zulke vertellingen.
B raafh. De ftad honderd hooge poor-
ten met koperen deuren, een zeer prachtig konink-
lijk paleis, en daarbij de beroemde hangende tuinca.
Antje. Wat wareu dat. Oom?
13 raafh. Een hangende tuuuau^Jigji^erkMt^l^
ß |««Ö..SGhoo'mÄm