Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
6 de gesciiienenis
kerheid ce bepalen. Volgens de getuigenis van oude
gefchiedfchrijvers had Babel 45 mijlen in den om-
trek, deszelfs mure^i v/aren 365 voeten hoog, 75
voeten dik en verfterkc door 150 zware bolwerken.
Deze Ilad had eene bijna vierkante gedaante, de ftr ^
ten liepen wijd en verre uic elkander, en in derzt-
ver doorfnijding zag men groote, vierkante tuinen, ak-
kers en weiden. De rivier de Euphraat ftroomde doorj
het midden der ftad, en deelde zijn helder water mev
de aan de groote, wijde en diepe grachten, welke
den buitenmuur omringden.
Mietje. Hoe veel menfchen woonden er wel in
die groote Qad, Fader ?
Braafh. Het getal der inwoners is niet naauw-
keurig te bepalen. Men ichat het gewoonlijk op
zeven of achi tnaal honderd duizend. Dit is op zich
zelf eene groote menigte, echter niet veel, in ver
gelijking van de grootte der Had.
Willem, Dat moet eene fchoone ftad geweest
zijn; ik had dezelve v/el eens willen zien.
Braafh. Deze flad was geheel ingerigt naar de
voornaamfte bouworde van dien tijd, en de heer-
fchende fmaak der Chaldc'èn fchijnc bepaald ge-
weest te zijn tot weidfche grootheid in hun voor-
komen en plompe pracht in hunne gebouwen.
Karei. Bahel zal ook wel zeer fterk, en daar-
om moeij'^lijlc te VL^ovcren zijn geweest.
g i'u. .^Laat mij u nog doen opnu'rken, da
w in