Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
vandanlel. i5
heid zagen zij de Aarde en den Hemel in een uicge-
flrekt en onafgebroken verfchiec voor zich, en hadden
over het vlakke land van eenen gezigteioder,
die zich naar alle zijden op eenen af(tand van ruim
50 mijlen uitflrekte; zoodat zij van hunne ftandplaats
aan wederzijden over hunne grensrivieren, den
en den Euphraat ^ konden henen zien.
Jan. Ik heb onlangs, bij het onderwijs in de wis-
kundige aardrijkskunde, geleerd ce kunnen weten,
hoe groot de gezigteinder is van onderfcheidene hoog-
ten. Men telt bij de middellijn der Aarde de hoogte
van het oog, vermenigvuldigt de verkregene fom door
diezelfde hoogte en trekt uit dat getal den vierkants^
wortel, dan is de uitkomit de begeerde afft ind»
Mietje, Och! daar komt onze Jan weer met
zijne rekenkunde voor den dag, en wij verflaan er
toch niets van.
Willem. Gij hebt gelijk, Mietje! Voor mijn pare
mag hij zijne vierkante wortels wel voor zicii zeiven
houden,
Braafh. Uwe be'rekening en wijzs van werken
is in dit gev:il goed, Jan! maar wij kunnen er thans
nee over fpreken; cüc zoude ons le ver van de ge-
Icliiedenis nfbrenp.en.
Ancje. Wns Babcl niet eeue zeor groote en volk-
rijke ihd, Oo;n?
Bfüafh. ]n, Atnje! doch de ware grootte van
t'ezc ciide vvereldflad is met gcCiiC volkomCiC z. Itcr-
ker'