Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
4
de gesciiienenis
B r a a f b. De gelijke en uitgeftrekte vlakte, in wel-
ke Babel gelegen was, en de helderheid des damp-
krings, gedurende een grooc gedeelte van het jaar,
waren zeer voordeelig voor de Chaldceuwfche Sterre-
kiindigen, en gaven hun tevens aanleiding, om gedurig
op den loop, de beweging en ftandplaotfen der hemel^
ligchamen te letten. Ook hadden gcene der ou-
de, zoo min als der hedendaagrche volken, zulk een
verbazend hoog obfervatorium, als de groote toren
van den tempel van Belm, welken de Chaldcen voor
humie waarnemingen gebruikten.
Willem. Een obfervatorium, Fader ! zulk een ge-
boinv heb ik nog nooit gezien.
Rraafh. Ilec is een hooge toren, die van boven
pliu is, op welken de S:errekund:gen, vooral in den
nnc'u, den Hemel bcfchouwen en door gefchikte
weiUcuigen de gellcldheid van de maan, de planeten
en Itomeien gaJeflsan. Nn ftond in het midden van de
hoofcftad des rijks de beroemde tempel van Belm
of Del, den afgod der Chaldeën. Deze tempel was
een vierkant gebouw, waarvan iedere zijde 1200
voeien lang was. Uit het midden van dit grootsch
gebouw rees de toren, ter hoogte van 600 voeten.
Op cien top van dezen.toren, die mît de hoogte des
tempels 1800 voeten boven de aarde verheven was,
had men het vermaarde Babylonifche ohfervntoriuin
gep aatst, op hetwelk de priesters hunne (lerrekundige
waaniemiiigeii deden. Van deze verbazende verheven-
heid