Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
v a n ü a n i ë l. 13
Griekfche wijsgeeren nu hun land naar Babel reis-
den, om aldaar in de Sterrekunde en andere wecen-
fchappen onderwezen te worden.
Jan. Dan waren zij inderd;iad geleerde menfchen,
Braafh. Hunne Sterrekundigen hadden het reeds ,
in de kennis van den loop der hemel-Hgchamen,
zoo ver gebragt, dat zij de eciipfen of verduisterin-
gen der Zon en IVIapn konden berekenen, en die mec
zekerheid vooraf aankondigen. Jammer echter, dat
deze fchoone wetenfcbap door hen tot lage fterre-
wigchelarij en dwaze waarzeggerij misbruikt werd.
Mietje. Wat is fterrewigchelafij ? dat woord ver-
fta ik niet, Fadert
Braafh. Het is eene. Hechts voorgewende en
daarom valfche en bedriegelijke, kunst, om uit dea
ftand der fterren en planeten de nog aanllaande lot-
gevallen der menfchen, ja zelfs die van geheeïe lau-
*
den en volken te voorzeggen. Gij begrijpt intusfchen
zeer ligt, kinderen! dap zulks onmogelijk is; vvaiic
niemand weet de toekomende dingen, dan G o !> billeen.
Van Hem zegt een heilig dichter: „Oy weet mijn -bisten
y^en fnijn opflaan^ Gij verftaat van verre wijne ge
„ dachten: ah er fiog geen u oord op mtjuc rong is, zie
„Heere! Gij weet het alles!'' (')
Karei. Maar, Oom! hoe werd da: volk zoo be.
dreven in de Sterrekundc?
Braafh.
(*) Pfalm CXXXIX: 2. 4. Hand. XV: 18.